1 gemeente gevonden

Baarderadeel, Friesland (van 1816 tot 1984)

http://www.gemeentegeschiedenis.nl/gemeentenaam/Baarderadeel
a.k.a: Baardeadeel * Baarderad Baard * Baarderad Bozum * Baarderad Britswerd * Baarderad Jorwerd * Baarderad Oosterlittens * Baarderad Oosterwierum * Baarderad Winsum * Baarderadeeel Jouwerd * Baarderadeek Bozum * Baarderadeel Britswerd * Baarderadeel Huins * Baarderadeel Mantgum * Baarderadeel Oosterlittens * Baarderadeel Oosterwierum * Baarderadeel Weidum * Baarderadeel (Baard) * Baarderadeel (Bintswerd) * Baarderadeel (Fr) * Baarderadeel (Huins) * Baarderadeel (Jorwerd) * Baarderadeel (Jouwerd) * Baarderadeel (Mantgum) * Baarderadeel (Oosterlittens) * Baarderadeel (Oosterwierum) * Baarderadeel (Weidum) * Baarderadeel Arum * Baarderadeel Baard * Baarderadeel Baard Fr * Baarderadeel Baard Friesland * Baarderadeel Beers * Baarderadeel Beers Fr * Baarderadeel Beers Friesland * Baarderadeel Beers, Friesland * Baarderadeel Beets * Baarderadeel Bijlaard * Baarderadeel Borum * Baarderadeel Boxum * Baarderadeel Bozum * Baarderadeel Bozum Fr * Baarderadeel Bozum Friesland * Baarderadeel Britsneu * Baarderadeel Britsum * Baarderadeel Britswerd * Baarderadeel Dronrijp * Baarderadeel Forwerd * Baarderadeel Forwerd friesland * Baarderadeel Fr * Baarderadeel Fridgum * Baarderadeel Friesland Weidum * Baarderadeel Hantgum * Baarderadeel Heidum * Baarderadeel Heijlaard * Baarderadeel Heins * Baarderadeel Hieuwerd * Baarderadeel Hijlaan * Baarderadeel Hijlaard * Baarderadeel Hijlaard Friesland * Baarderadeel Hinsum * Baarderadeel Huijns * Baarderadeel Huins * Baarderadeel Hylaard * Baarderadeel Idaard * Baarderadeel Jawerd * Baarderadeel Jellum * Baarderadeel Jorwerd * Baarderadeel Jouwerd * Baarderadeel Leijens * Baarderadeel Lijens * Baarderadeel Lijns * Baarderadeel Lijons * Baarderadeel Lions * Baarderadeel Lyons * Baarderadeel Mantgum * Baarderadeel Mantgum Fr * Baarderadeel Mantgum Friesland * Baarderadeel Mantjum * Baarderadeel Meins * Baarderadeel Mijlaard * Baarderadeel Nieuwerd * Baarderadeel Nijland * Baarderadeel Oosterbierum * Baarderadeel Oosterletten * Baarderadeel Oosterlettens * Baarderadeel Oosterlittem * Baarderadeel Oosterlitten * Baarderadeel Oosterlittens * Baarderadeel Oosterlittens Friesland * Baarderadeel Oosterversum * Baarderadeel Oosterwiersum * Baarderadeel Oosterwierum * Baarderadeel Oosterwierum friesland * Baarderadeel Oostewierum * Baarderadeel Oostlittens * Baarderadeel Oostwierum * Baarderadeel Rauwerd * Baarderadeel Roordahuizum * Baarderadeel Schillaard * Baarderadeel Sexbierum * Baarderadeel te Baard * Baarderadeel Urnium * Baarderadeel Weidum * Baarderadeel Weidum Friesland * Baarderadeel Weinsum * Baarderadeel Westerwierum * Baarderadeel Wierum * Baarderadeel Wieumerd * Baarderadeel Wieuwerd * Baarderadeel Wiewerd * Baarderadeel Wijlaard * Baarderadeel Windsum * Baarderadeel Winsum * Baarderadeel Winsum Friesland * Baarderadeel Winsum, Friesland * Baarderadeel Winzum * Baarderadeel Wirdum * Baarderadeel Wouwerd * Baarderadeel, Huins * Baarderadeel, Jellum/ Friesland * Baarderadeel, Jorwerd * Baarderadeel, Jouwerd * Baarderadeel, Oostelittens/ Friesland * Baarderadeel, Oosterlittens * Baarderadeel, Oosterlittens/ Friesland * Baarderadeel, Oosterwierum/Friesland * Baarderadeel, Oostwierum/ Friesland * Baarderadeel, Winsum * Baarderadeelm Jouwerd * Baarderadel Jorwerd * Baardereadeel Oosterwierum * Baardseradeel Beens * Baaredradeel Britswerd
naam aangetroffen in militieregisters; deze gemeente volgens: militieregisters
0 plaatsen gevonden